Förenklar inköp, genomförande och uppföljning.

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som genom vårt digitala verktyg hjälper bygg-, anläggning-, och infrastrukturföretag att köpa in tjänster från centraler och enskilda maskin- och fordonsägare snabbare och kostnadseffektivare.

Fördelar med Kubicom

Förenklar inköp & avrop

Förenklar inköp & avrop

Avropa dina leverantörer eller beställ resurser med ett klick och erhåll anbud från flertalet leverantörer.

Effektiviserar vardagen

Effektiviserar vardagen

Genom digital rapportering för leverantörer och uppföljning i realtid för beställaren, effektiviserar Kubicom vardagen.

Automatiserad Administration

Automatiserad Administration

Med digitala transportsedlar och smart hantering av utfört arbete, minskar administrationen väsentligt.